Βασιλική Ευσταθίου

Βασιλική Ευσταθίου
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Η Βασιλική Ευσταθίου είναι Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) και στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά»,  οπου εργάζεται για το έργο POETICON++ (FP7 ICT). Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και σαν ερευνήτρια στο τμήμα ευφυών συστημάτων του University College London από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Ειναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην επιστήμη υπολογιστών από το University College London και Πτυχίου Μαθηματικών από τα Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην διδακτορική της διατριβή ("Algorithms for Computational Argumentation in Artificial Intelligence") διερεύνησε μεθόδους αυτοματοποιημένης συλλογιστικής για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων επιχειρημάτων βασισμένων σε κλασική λογική. Τα τελευταία χρόνια διερευνά τη χρήση υπολογιστικής επιχειρηματολογίας σε γνωσιακά δεδομένα και τη μοντελοποίηση της εκμάθησης γλώσσας από νεογέννητα ως πρώτο βήμα μιας γνωσιακής μεθόδου για επαγωγική εκμάθηση ταξονομιών. 

Δημοσιεύσεις

Conference Papers

Efstathiou, V. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Early language acquisition: an enactive cognition analysis on CDI understanding scores of infants aged 8-18 months. Στο Workshop on Extensive and Intensive Recordings of Children's Language Environment. http://www.csri.gr/files/publications/WEIRCLE-abstract.pdf
Meditskos, G. , Dasiopoulou, S. , Efstathiou, V. , & Kompatsiaris, I. (Συγγρ.). (2013). SP-ACT: A Hybrid Framework for Complex Activity Recognition Combining OWL and SPARQL Rules. Στο Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 2013 IEEE International Conference on (σσ 25–30). IEEE. http://www.csri.gr/files/publications/2.spact a hybrid framework for complex activity recognition combining owl and sparql rules.pdf
Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2010). JArgue: An implemented argumentation system for classical propositional logic. Στο International Conference on Computational Models of Argument (COMMA’10). http://www.csri.gr/files/publications/4.jargue an implemented argumentation system for classical propositional logic.pdf

Book Chapters

Meditskos, G. , Dasiopoulou, S. , Efstathiou, V. , & Kompatsiaris, I. (Συγγρ.). (2013). Ontology patterns for complex activity modelling. Στο Theory, Practice, and Applications of Rules on the Web (σσ 144–157). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/1._ontology_patterns_for_complex_activity_modelling.pdf
Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2009). An algorithm for generating arguments in classical predicate logic. Στο Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty (σσ 119–130). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/5.an agorithm for generating arguments in classical predicate logic.pdf

Journal Papers

Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2008). Focused search for Arguments from Propositional Knowledge. FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, 172, 159. http://www.csri.gr/files/publications/6. focused search for arguments for propositional knowledge.pdf